תְעוּדָה

ACS
לִספִירַת הַנוֹצרִים
CUPC
Dingbo - קובץ cUPC מס' 5238
DVGW
WRAS 1
WRAS
KS
KS 1